Folosim cookie-uri pentru funcţionarea corespunzătoare a siteului. Eşti de acord?
  
Sunt de acord
-25% OFF
-30% OFF
-40% OFF
-50% OFF
-70% OFF

Declaraţia de confidenţialitate

Declaraţia de confidenţialitate

Prestatorul respectă dreptul constituţional fundamental privind protecţia datelor personale, conform căruia orice om dispune în persoană asupra dezvăluirii şi utilizării datelor sale personale.

Pe parcursul obţinerii şi prelucrării datelor personale puse la dispoziţie de către Client, necesare accesului la servicii, Prestatorul pune un accent deosebit pe respectarea întocmai a legii nr. VI/1998 referitoare la promulgarea tratatului de la Strasbourg din 28 ianuarie 1981 privind protejarea individului pe parcursul prelucrării automate a datelor personale, a legii nr. CXIX/1995 privind gestionarea datelor cu nume şi adresă în scopul cercetării şi al marketingului direct, precum şi a legii nr. CXII/2011 privind dreptul la autodeterminarea informaţională şi libertatea informaţiilor.

Datele specificate de Client, cum ar fi numele şi prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, precum şi identificatorul se regăsesc în scrisoarea electronică trimisă prin intermediul sistemului. În cazul plăţii cu card bancar, nu Prestatorul gestionează  datele necesare plăţii, ci banca K&H Bank.

Operatorul de date al paginii web este Prestatorul.

Prestatorul declară că scopul operării datelor din baza sa de date (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, identificator, etc.) este asigurarea furnizării serviciilor disponibile în magazinul online, afişarea conţinuturilor şi reclamelor personalizate, realizarea de statistici, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic şi protecţia drepturilor Clienţilor. Prestatorul poate utiliza datele pentru crearea grupelor de utilizatori şi afişarea pentru acestea pe paginile web ale Prestatorului de conţinuturi şi/sau reclame ţintite, respectiv trimiterea de newsletter.

În afară de scopurile de mai sus, Prestatorul nu are voie să utilizeze în alte scopuri datele personale specificate de către Clienţi. Divulgarea datelor personale către terţi sau autorităţi – exceptând situaţia când o lege sau hotărâre oficială/judecătorească obligatorie dispune altfel – este posibilă numai cu acordul expres al Clientului. După încetarea scopului utilizării sau la cerere, Prestatorul va şterge datele personale ale Clientului.

Furnizarea datelor de către Client este benevolă, are ca temei juridic acordul persoanei implicate. Apelând la serviciile Prestatorului, Clientul îşi dă acordul pentru utilizarea datelor sale în modul mai sus definit.

Prestatorul efectuează activităţile de prelucrare a datelor ajunse în posesia sa conform legilor în vigoare şi ţinând cont de dispoziţiile referitoare la confidenţialitate cuprinse în prezentele CCG. Apelând la serviciile oferite de Prestator, Clientul îşi dă acordul ca datele furnizate să fie transmise la operatorul care prelucrează datele.

Prestatorul nu îşi asumă răspunderea pentru informaţiile specificate de Client. În cazul în care ajunge la cunoştinţa Prestatorului că informaţiile lezează drepturile unei terţe persoane sau încalcă prezentele reguli de confidenţialitate, respectiv dacă prin nerespectarea regulilor privind protecţia datelor se produce o daună, Prestatorul are dreptul să facă demersurile juridice necesare, colaborând cu autorităţile decizionale. Dacă pentru apelarea la serviciu Clientul a indicat datele unei terţe persoane sau pe parcursul utilizării paginii web a provocat daune în orice mod, Prestatorul are dreptul să revendice despăgubiri.

Pentru a evita accesul şi publicarea neautorizată, pentru asigurarea acurateţii datelor şi utilizării acestora în modul cel mai adecvat, Prestatorul păstrează şi asigură cu metode fizice, electronice şi tehnice corespunzătoare informaţiile culese online.

Denumirea operatorilor de date:
• Prestatorul
• Serviciul de curierat:
o GLS Hungary Kft.
(adresa: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; nr. telefon: +36 (29) 886 660); 

Prestatorul ţine o evidenţă despre transmiterea către serviciile de curierat a datelor personale furnizate de Clienţi, pentru verificarea legalităţii transmiterii de date şi cu scopul de a informa pe titularii datelor personale, evidenţă care conţine momentul transmiterii datelor personale gestionate de către Prestator, temeiul juridic şi destinatarul transmiterii datelor, definirea sferei de date personale transmise.


Prestatorul are dreptul să modifice oricând unilateral condiţiile din prezentele CCG.

Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru eventualele greşeli de redactare ale descrierilor de produs şi ale preţurilor!
 

Datele de contact ale Serviciului pentru Clienţi:
 
Telefon (numai în limba maghiară): +36 (70) 684-1243 sau +36 (70) 684-1244

E-mail: info@garagestore.ro   (în limba română sau maghiară)

Adresa poştală: 1047 Baross utca 99.

 

Informarea completă privind prelucrarea datelor: PDF

 


Utilizăm cookie-uri pentru funcţionarea corespunzătoare a siteului nostru.

Unele cookie-uri sunt absolut necesare pentru anumite servicii, iar altele culeg informaţii legate de folosirea siteului, pe baza cărora ne îmbunătăţim serviciile în permanenţă.

 

Toate cookie-urile sunt temporare, având durata de viaţă legată de sesiunea de lucru sau de o limită temporală. Datele stocate în cookie nu conţin informaţii de identificare ale persoanelor şi nu se transmit prin nici o metodă către terţe persoane.

 

Singurele cookie-uri provenite de la un terţ sunt codurile de urmărire folosite de Google Analytics, dar la datele acestora nu au acces nici pagina web şi nici furnizorul de servicii, în schimb oferă informaţii valoroase despre funcţionarea şi performanţele  siteului, folosite de asemenea pentru dezvoltarea paginii web.
Dacă nu doreşti să participi la statistica Analytics pe pagina noastră web, poţi solicita ignorarea acestor tipuri de cookie-uri.

 

Scopul urmărit de cookie-uri:
• Notează setările siteului
• Limitează posibilitatea de a plasa comenzi eronate sau frauduloase
• Măsoară utilizarea, traficul siteului

 

Dacă doreşti să ştergi cookie-urile stocate, caută această opţiune în setările browserului tău, dar interzicerea lor poate să aibă ca efect limitarea sau împiedicarea funcţionării anumitor servicii.